Vragen? Neem contact op: 06-12481895

Start bouwrijp maken openbare ruimte voorjaar 2020

HAAKSBERGEN – Wethouder Louis Koopman van de gemeente Haaksbergen en directeur Edwin Oostinga van Strukton Civiel Noord & Oost ondertekenden donderdag 7 november de bouwteamovereenkomst voor bedrijventerrein Stepelerveld. De ondertekening markeert een nieuwe fase voor het ‘duurzaamste bedrijventerrein van Twente’. Parkmanager André Busschers en voorzitter Willy Davina van Bedrijvenvereniging Stepelo waren aanwezig bij de ondertekening.

Bedrijven zien meerwaarde groen imago
De ambitie om te komen tot het duurzaamste bedrijventerrein van Twente, wordt door Greenbase in goede banen geleid. Hun integrale aanpak van duurzame gebieds- en gebouwontwikkeling moet zorgen voor een BREEAM-NL-certificeringsniveau Excellent. Dit is een wereldwijd erkend keurmerk dat de duurzaamheid van gebieden aantoont. “We zijn heel tevreden over de aanpak tot nu toe, ook vanwege het enthousiasme bij bijvoorbeeld de bedrijvenvereniging”, aldus wethouder Louis Koopman. “Het is voor ons als gemeente een extra bevestiging dat bedrijven écht de meerwaarde van een groen imago zien én daarbij de voordelen onderschrijven dat we zowel gebied als gebouwen aanpakken.”

Innovaties in het gebied
In het voorjaar van 2020 start Strukton Civiel Noord & Oost met het bouwrijp maken van de openbare ruimte. Edwin Oostinga: “De openbare ruimte van Bedrijventerrein Stepelerveld zal een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen. Naast de ‘algemeen bekende’ energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen – zoals het opvangen van hemelwater en gebruik van ledverlichting – introduceren we de nieuwste, beschikbare innovaties uit de markt. Juist door deze innovaties toe te passen in het gebied, komen we tot een bijzonder duurzaam bedrijventerrein. We zien nu zelfs al dat de innovaties leiden tot nieuwe duurzame initiatieven bij de bedrijven in de omgeving.”

Er zijn nog kavels beschikbaar!
Bedrijven die zich willen vestigen op Stepelerveld kunnen nog inschrijven op enkele kavels. Het indienen van een aanvraag kan op de website van Stepelerveld.

Meer informatie: www.bedrijventerrein-stepelerveld.nl