Vragen? Neem contact op: 06 1504 4040

Update: schetsontwerp beoordeeld en aanvraag BREEAM-certificering

Veel bedrijven claimden al een kavel en onderschrijven de waarde van een donkergroen imago. Strukton Civiel Noord & Oost is in 2017 gestart met de ontwikkeling van de infrastructuur. Samen met partners vanuit AMMON en de gemeente Haaksbergen heeft Strukton Civiel eerst een duurzaam concept ontwikkeld, dat in het teken staat van energie opwekken en het aanleggen van een proeftuin om duurzame en innovatieve producten een kans te geven. In 2019 zijn zij ook gecontracteerd voor het bouwrijp maken van het vervolg. Centraal in de selectieprocedure stonden de duurzaamheidsambities om te bouwen volgens BREEAM-NL. Hieronder leest u wat er al is gedaan en waar we op dit moment staan.

Fase 1 2017:

In 2017 hebben we de eerste fase woonrijp gemaakt. Bedrijven kregen hiermee een goed beeld van de toekomstige inrichting. Allereerst zijn de kantopsluitingen aangebracht en aansluitend is het terrein voorzien van een tussenlaag in de vorm van Warm Mixed Asfalt. Dit type asfaltmengsel kent duurzame eigenschappen, doordat bij de productie van dit mengsel het energieverbruik lager is. Ook zijn de kabels en leidingen gelegd voor de dynamische ledverlichting en zijn er wadi’s aangelegd om het regenwater op te vangen die op de verharding valt.  

Fase 2 2018:

In 2018 kreeg de proeftuin op het bedrijventerrein Stepelerveld echt vorm. Er werden cementloze betonproducten toegepast. De deklaag is een nieuw mengsel op basis van een plantaardig bindmiddel met reflecterende eigenschappen, ook wel Biobased Reeflexfalt genoemd. Door toepassing van deze asfaltlaag ontstaat er meer reflectie op het wegdek en is er dus minder lichtsterkte nodig voor de straatverlichting. Biobased is eveneens een duurzaam hergebruik op basis van een plantaardig bindmiddel. Voor deze deklaag is zelfs een nieuwe CE-markering aangevraagd. Een deel van het fietspad is in SolaRoad uitgevoerd, een zonnepaneel dat in het fietspad is geïntegreerd. Het wegdek vangt de zonne-energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit en weer gebruikt voor de werking van het LED-scherm. Tot slot zijn de verlichtingsarmaturen geplaatst.

Ontwerpfase:

Eind augustus 2020 was er een gezamenlijke ontwerpsessie; BREEAM Gebied en Gebouw Stepelerveld. Tijdens deze sessie werd dieper ingegaan op het schetsontwerp. Betrokkenen konden deze beoordelen op basis van een SWOT-analyse: een belangrijk onderdeel in het certificeringsproces voor BREEAM Gebied. De beoordeling leverde waardevolle input op voor de vervolgstappen én straks voor het definitieve ontwerp. Nu het ontwerp duidelijkere vormen aanneemt, kan het bouwteam ook voortvarend van start met de BREEAM-certificering voor het hele gebied. Afhankelijk van de ontwikkelingen en nieuw te vestigen bedrijven kan een certificering aangevraagd worden.

Start bouwrijp maken:

Het streven is om het gebied in het voorjaar van 2021 bouwrijp te maken.

Waarom vestigen op Stepelerveld?

  • Centraal gelegen in het hart van Twente
  • Uitstekende bereikbaarheid per weg, directe aansluiting op de N18
  • Goede infrastructuur op het terrein
  • Vestigingsmogelijkheden voor productie- en verkoopbedrijven, groothandel, lichte industrie, bouwnijverheid en (logistieke) dienstverleners
  • Een hoogwaardige uitstraling en prima voorzieningenniveau
  • Zeer bijzondere zichtlocaties aanwezig
  • Flexibele kavelgrootte tot ruim 1,5 ha
  • Geleidelijk, beheersbaar groeitempo
  • Professioneel en klantgericht vestigingsbeleid
  • Kwaliteit in plaats van kwantiteit

Twents Noaberschap

Lokale Samenwerkingen

Samenwerken met je ‘Noaber’ (buur), iets wat eigenlijk heel vanzelfsprekend is vinden wij. Door werk uit te besteden of af te nemen bij nabije collega-ondernemers stimuleren we samen de (plaatselijke) economie, verminderen we brandstofgebruik en zorgen we bovenal voor de overdracht van kennis. Samenwerken met lokale ondernemers in de regio noemen we hier “Twents Noaberschap”. Op het Stepelerveld is het vanuit de gedeelde groene visie vanzelfsprekend samen op zoek te gaan naar groene innovaties.

Contactpersonen

Janneke Breuter

Beleidsmedewerker Economische Zaken

j.breuter@haaksbergen.nl

Martijn Maatman

Projectleider Gebiedsontwikkeling

m.maatman@haaksbergen.nl

06 – 1504 4040