Vragen? Neem contact op: 06-12481895

Stepelerveld

en de gemeente

Met een toekomstvisie ‘Het Groenste Bedrijvenpark van Nederland’ heeft de gemeente Haaksbergen de lat hoog gelegd. Toekomstige bedrijven gaan zich vestigen op een duurzaam bedrijvenpark en op dit moment is Reef Infra gestart met de ontwikkeling van de infrastructuur op dit terrein dat een duurzaam karakter krijgt. Samen met partners vanuit AMMON en de gemeente Haaksbergen heeft Reef Infra een duurzaam concept ontwikkeld dat in het teken staat van energie opwekken en het aanleggen van een proeftuin om duurzame en innovatieve producten een kans te geven.  

Fase 1 2017:

In 2017 hebben we de eerste fase woonrijp gemaakt. Bedrijven krijgen hiermee een goed beeld van de toekomstige inrichting. Allereerst zijn de kantopsluitingen aangebracht en aansluitend het terrein voorzien van een tussenlaag in de vorm van Warm Mixed Asfalt. Dit type asfaltmengsel kent duurzame eigenschappen doordat bij de productie van dit mengsel het energieverbruik lager is. Ook zijn de kabels en leidingen gelegd voor de dynamische ledverlichting en zijn er wadi’s aangelegd om het regenwater op te vangen die op de verharding valt.  

Fase 2 2018:

In 2018 gaat de proeftuin op het bedrijventerrein Stepelerveld echt vorm krijgen. Er worden cementloze betonproducten toegepast en de deklaag is een nieuw mengsel op basis van een plantaardig bindmiddel met reflecterende eigenschappen, ook wel Biobased Reeflexfalt genoemd. Door toepassing van deze asfaltlaag ontstaat er meer reflectie op het wegdek en is er dus minder lichtsterkte nodig voor de straatverlichting. Biobased is eveneens  een duurzaam hergebruik op basis van een plantaardig bindmiddel. Voor deze deklaag is zelfs een nieuwe CE-markering aangevraagd. Een deel van het fietspad wordt in SolaRoad uitgevoerd, een zonnepaneel dat in het fietspad is geïntegreerd. Het wegdek vangt de zonne-energie op en deze energie wordt omgezet naar elektriciteit die gebruikt wordt voor de werking van het LED-scherm, hiermee is het LED-scherm energieneutraal. Tot slot worden de verlichtingsarmaturen geplaatst.

Waarom vestigen op Stepelerveld?

  • Centraal gelegen in het hart van Twente
  • Uitstekende bereikbaarheid per weg, directe aansluiting op de N18
  • Goede infrastructuur op het terrein
  • Vestigingsmogelijkheden voor productie- en verkoopbedrijven, groothandel, lichte industrie, bouwnijverheid en (logistieke) dienstverleners
  • Een hoogwaardige uitstraling en prima voorzieningenniveau
  • Zeer bijzondere zichtlocaties aanwezig
  • Flexibele kavelgrootte tot ruim 1,5 ha
  • Geleidelijk, beheersbaar groeitempo
  • Professioneel en klantgericht vestigingsbeleid
  • Kwaliteit in plaats van kwantiteit

Twents Noaberschap

Lokale Samenwerkingen

Samenwerken met je ‘Noaber’ (buur), iets wat eigenlijk heel vanzelfsprekend is vinden wij. Door werk uit te besteden of af te nemen bij nabije collega-ondernemers stimuleren we samen de (plaatselijke) economie, verminderen we brandstofgebruik en zorgen we bovenal voor de overdracht van kennis. Samenwerken met lokale ondernemers in de regio noemen we hier “Twents Noaberschap”. Op het Stepelerveld is het vanuit de gedeelde groene visie vanzelfsprekend samen op zoek te gaan naar groene innovaties.

Contactpersonen

Dirk-Jan de Jager

(beleidsmedewerker Economische Zaken)

E: DJ.deJager@haaksbergen.nl

Harald Heukels

(beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling)

E: HM.Heukels@haaksbergen.nl