Vragen? Neem contact op: 06 1504 4040

Gebiedsontwikkeling volgens de BREEAM-methode: een puntensysteem voor groene ambities

BREEAM-NL Gebied Stepelerveld

Sinds 2009 is BREEAM-NL (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) dé methode om projecten te beoordelen op integrale duurzaamheid. Van de vier keurmerken waaruit deze methode bestaat, is ‘BREEAM-NL Gebied’ een van de belangrijkste en meest toonaangevende binnen de ambitie van Stepelerveld.

BREEAM-NL Gebied 4 sterren
De beoordelingsrichtlijn voor gebieden bestaat al sinds 2012, maar heeft sinds 2018 – mede door een grote update – een grotere (en bredere) betekenis gekregen in de bouwwereld. Afhankelijk van het aantal punten dat wordt gescoord, krijgt het project een aantal sterren (1 t/m 5). Ons doel is om een BREEAM-classificering van 4 sterren (‘Excellent’) te verkrijgen. In combinatie met de duurzame gebouwen die op het terrein worden gebouwd, moet Stepelerveld als geheel ‘het meest duurzame bedrijventerrein van Twente’ worden. Dus: goed voor de aarde, gezond voor mens en bedrijf en een toonbeeld voor anderen.

De beoordelingscriteria voor BREEAM Gebied
Een reflecterend wegdek, gebiedseigen biodiversiteit, wadi’s: het zijn enkele fysieke gebiedskenmerken die mogelijk ook op Stepelerveld zichtbaar zullen zijn. Achter al deze kenmerken zit een fijnmazig puntensysteem, die door een onafhankelijke ‘keurmeester’ beoordeeld worden. Zes categorieën zijn daarin leidend voor het aantal sterren dat je als gebied krijgt: Management, Synergie, Bronnen, Ruimtelijke Ordening, Welzijn & Welvaart en Gebiedsklimaat. We leggen u hieronder de verschillende categorieën kort toe.

1. Management
Deze categorie behelst voornamelijk de structuur waarin wordt gewerkt. Punten worden gescoord op het gebied van verantwoordelijkheid, betrokkenheid van stakeholders, informatiebeschikbaarheid en werkwijze.

2. Synergie
Wat zijn de eigenschappen en functies van een gebied? En hoe verhouden deze eigenschappen zich tot bijvoorbeeld financieringsconstructies en de betrokken stakeholders? Kortom: in welke mate zorg je voor een principe van 1 + 1 = 3?

3. Bronnen
Hoe zorg je als gebied voor een minimale impact op de wereld? Onder andere hergebruikt (bouw)materiaal, lokale voedselproductie, duurzame energieopwekking en vermindering van drinkwatergebruik zijn belangrijke toetsingscriteria.

4. Ruimtelijke Ordening
Een categorie waarin een breed palet aan criteria aan bod komt. Mobiliteit, cultureel erfgoed, bodem en ruimtegebruik zijn belangrijke aandachtspunten voor het scoren van punten.

5. Welzijn & Welvaart
Alles draait om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, sociale cohesie, veiligheidsbeleving en leefbaarheid. Bijvoorbeeld het actief gebruik van deelauto’s is een herkenbare (en zichtbare) maatregel die op termijn kan voortvloeien uit dit criterium.

6. Gebiedsklimaat
Van stralingsrisico en geluidshinder tot windklimaat en bodemkwaliteit: onderzoek is een wezenlijk onderdeel in deze categorie en dient als basis voor de punten die we als gebied kunnen scoren.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Met Bedrijventerrein Stepelerveld hebben we met BREEAM Gebied 4 sterren hoog ingezet. En dat is niet voor niks. Want los van de maatschappelijke relevantie levert integrale duurzaamheid ook echt rendement op: meer waarde, een gezonder werkklimaat, landelijke zichtbaarheid, een grotere naamsbekendheid en een groener imago.

Lees hier het verhaal van Uzin Utz >

Vragen?
Hebt u nog vragen over de ambities van Bedrijventerrein Stepelerveld of specifiek het certificeringsproces achter BREEAM-NL Gebied? Neem dan contact op.