Vragen? Neem contact op: 06 1504 4040

De gemeente Haaksbergen wil van Bedrijventerrein Stepelerveld het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Twente maken. Niet alleen worden op dit terrein duurzame gebouwen gerealiseerd, ook de openbare ruimte wordt duurzaam ingericht. Deze combinatie van gebied en gebouwen is bijzonder. Om de ambities waar te maken heeft de gemeente gekozen om te ontwikkelen volgens het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL. Ook krijgen ondernemers die een kavel afnemen hulp bij de mogelijkheden om duurzaam te bouwen.

De duurzaamheidsambities van de gemeente voor Stepelerveld trekt nu al ondernemers aan die graag duurzaam willen bouwen. Om ze te helpen met de mogelijkheden om het maximale uit hun nieuwbouw te halen, biedt de gemeente hulp aan tijdens de onderzoeksfase. Die hulp wordt aangeboden door specialist in duurzaam bouwen Greenbase en kan bestaan uit het onderzoeken van de mogelijkheden voor bouwsubsidies of van de terugverdientijd van duurzame oplossingen. Daarmee krijgt de ondernemer een goed beeld van alle opties en de kosten en opbrengsten van duurzaam bouwen. Door de mogelijkheden van duurzaam bouwen te onderzoeken, sorteren ondernemers nu alvast voor op aankomende eisen van de Rijksoverheid met betrekking tot energielabels.

Openbare ruimte
Ook de gemeente zelf investeert in duurzaamheid. De openbare ruimte wordt onder meer ingericht met energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen, energiezuinige verlichting, slimme opslag van hemelwater, een reflecterend wegdek waardoor minder verlichting nodig is, het behoud van houtwallen, materialen van biologische producten en andere out-of-the-box-initiatieven. Voor de inrichting van deze openbare ruimte is aannemer Strukton Civiel Noord & Oost geselecteerd. Zij kijken samen met BREEAM-expert Greenbase naar het toepassen van innovaties voor duurzame inrichting.

Wereldwijde methode voor duurzaamheid
Alle inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot het verkrijgen van het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL voor gebiedsontwikkeling. Dit keurmerk is een wereldwijd erkende methode om de duurzaamheid van gebouwen én gebieden te meten en te certificeren. Er zijn vijf niveaus, waarbij 5 sterren het hoogste niveau is. De gemeente streeft naar een ambitieniveau van 4 sterren. Wethouder Koopman is blij met de richting die is ingeslagen. “Door dit keurmerk te ambiëren maken we in de nabije toekomst aantoonbaar dat Stepelerveld daadwerkelijk een duurzaam bedrijventerrein is. Dat kan ook in financiële zin aantrekkelijk zijn voor ondernemers die duurzaam willen bouwen. Als een totale ontwikkeling van gebied en gebouw tegelijk wordt opgepakt, profiteren ondernemers én gemeente daarvan. Wij denken dat BREEAM-NL een prima instrument is om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.”

Start bouwrijp maken voorjaar 2020
De ontwikkeling van Bedrijventerrein Stepelerveld is een ontwikkeling die samen met het bedrijfsleven en de provincie Overijssel wordt opgepakt. De verwachting is dat Strukton Civiel in het voorjaar van 2020 kan starten met het bouwrijp maken van de openbare ruimte. Nu al kunnen ondernemers die een kavel willen afnemen contact opnemen met bedrijfsfunctionaris Dirk-Jan de Jager via tel 06-12481895 of per e-mail: dj.dejager@haaksbergen.nl. Door samen in de voorbereidingsfase op te trekken, kan er nog meer voordeel behaald worden.