Vragen? Neem contact op: 06 1504 4040

De ontwikkeling van bedrijventerrein Stepelerveld is na de zomerperiode voortvarend van start gegaan. Door onderhandelingen rondom de kavelverkoop aan Uzin Utz heeft de inrichting van het gebied wat vertraging opgelopen. Nu de gemeente Haaksbergen de grond verkocht heeft aan deze vloerenspecialist, kan de daadwerkelijke inrichting van Stepelerveld verder vorm krijgen. Daartoe zijn de belangrijkste stakeholders uit het gebied bijeen gekomen om input te geven op het schetsontwerp.

Nog altijd is het uitgangspunt om een BREEAM-classificering van 4 sterren te verkrijgen. Dat betekent dat van alle partijen een maximale inzet nodig is om deze duurzaamheidsgraad te verkrijgen. “Een mooie uitdaging”, vindt projectleider Rob Lammerink van Stegehuis Infra. Hij begeleidt samen met zijn collega’s en experts het proces om te komen tot een BREEAM-NL Gebied-certificering. “Het getuigt van lef om op dit niveau te werken aan duurzaamheid. Met partijen als Uzin Utz en Nouryon, Wijkraad Veldmaat en de Bedrijvenvereniging Stepelo hebben we de juiste mensen aan tafel om samen met de gemeente Haaksbergen en begeleidende experts de juiste stappen voorwaarts te zetten.” Ook wethouder Louis Koopman is blij dat er nog meer stappen richting duurzaamheid worden gezet. “We realiseren ons dat de duurzaamheidsambitie voor Stepelerveld hoog ligt. Toch willen we er alles aan doen om met alle stakeholders in het gebied een hoge duurzaamheidscertificering te behalen.”

Ontwerpsessie
Eind augustus verzamelden alle betrokkenen zich op coronaproof wijze voor de ontwerpsessie BREEAM Gebied en Gebouw Stepelerveld. De sessie werd afgetrapt met een toelichting op het schetsontwerp voor het gebied. Dit schetsontwerp is in bouwteam gerealiseerd, bestaande uit Strukton Civiel Noord & Oost, Stegehuis Infra, Linneman Bouw en Advies en gemeente Haaksbergen. Vervolgens gaf Irma te Kiefte, landschapsarchitecte bij te Kiefte Architecten, inzicht in een mogelijk landschappelijk ontwerp voor het gebied. Dat deed zij op verzoek van Uzin Utz, die met de nieuw te bouwen productieruimte een groot deel van het gebied in beslag neemt. In het landschappelijk ontwerp was ruim aandacht voor thema’s als biodiversiteit, slim gebruik van materialen en een veilige en gezonde omgeving. Deze thema’s werden positief ontvangen door de betrokkenen en kwamen uiteindelijk ook regelmatig terug bij de beoordeling van het schetsontwerp.

Beoordeling schetsontwerp
Tijdens de interactieve ontwerpsessie werden betrokkenen uitgedaagd om het schetsontwerp te beoordelen op basis van een SWOT-analyse. Daarbij werden de verplichte duurzaamheidspunten van BREEAM meegenomen en toegewezen op onderdelen van het schetsontwerp. De drie groepen werden begeleid door gemeentevertegenwoordigers en bouwteamleden. Daardoor ontstond er een interessante interactie op het ontwerp, bekeken vanuit verschillende disciplines en belangen.

Vervolgstappen
De resultaten uit de interactieve ontwerpsessie worden meegenomen en waar mogelijk geïntegreerd in het definitieve ontwerp. Het eindresultaat wordt wederom gedeeld met de belanghebbenden. Nu het ontwerp duidelijkere vormen aanneemt, kan het bouwteam ook voortvarend van start met de BREEAM-certificering voor het hele gebied. Ten aanzien van de bouwplannen is nu het streven om het gebied in het voorjaar van 2021 het gebied bouwrijp te maken. Afhankelijk van de ontwikkelingen en nieuw te vestigen bedrijven kan een BREEAM-certificering in de loop van 2021 aangevraagd worden. Het streven is nog altijd om een 4 sterren niveau te behalen, oftewel Excellent.