Vragen? Neem contact op: 06 1504 4040

Wethouder Louis Koopman van de gemeente Haaksbergen en rayonmanager Jan-Hendrik Fischer van Strukton Civiel Noord & Oost gaven maandag 4 oktober het startsein voor het bouwrijp maken van Bedrijventerrein Stepelerveld fase 1B. Het bouwrijp maken brengt de duurzaamheidsambities voor het gebied wederom een stap dichterbij. Vestigers UZIN UTZ en Nobian (voorheen Akzo Nobel) gaan volledig mee in de duurzame ingrepen voor het ‘Meest duurzame bedrijventerrein van Twente’.

Duurzaamheid voorop

Met het bouwrijp maken van Bedrijventerrein Stepelerveld worden nu ook de eerste concrete duurzaamheidsmaatregelen zichtbaar. Deze maatregelen sluiten aan bij de BREEAM-NL Gebiedscertificering niveau Excellent, een traject dat onder leiding van Stegehuis wordt gerealiseerd. “De weg naar het bouwrijp maken is afgelegd via een intensief participatietraject met bedrijven, waaronder Strukton Civiel en Uzin Utz, Bedrijvenvereniging Stepelo, parkmanagement, Stichting Natuur & Milieu Haaksbergen en Wijkvereniging Veldmaat”, geeft wethouder Louis Koopman aan. “Het is goed om te zien dat thema’s als biodiversiteit, duurzame materialen en mobiliteit hoog op de agenda van de ondernemers staan. Mede daardoor ligt er nu een duurzame, veilige en optimale inrichting van het gebied.” Stegehuis heeft de gewenste maatregelen geïntegreerd volgens de BREEAM-methode en maakt op die manier de duurzaamheidsingrepen ook meetbaar.

Ontwerp openbare ruimte

In het ontwerp van de openbare ruimte is veel aandacht voor een veilige werkomgeving. “Dat zie je onder meer terug in de aanleg van voetpaden, fietssuggestiestroken, recreatiewandelpaden met sporttoestellen en de aanleg van vrachtwagenparkeerplaatsen om het blokkeren van de rijbaan tegen te gaan. Het gebruik van dynamische ledverlichting en camera’s moeten de sociale veiligheid verder versterken”, licht Jan-Hendrik Fischer de plannen toe. Ook ten aanzien van de natuur zijn maatregelen genomen. “We behouden de bestaande natuurstructuren en aanwezige biodiversiteit in het gebied en versterken deze onder andere door de aanleg van een vleermuizenkelder, bijenhotel, bloemrijke grassen, amfibieënpoel en een verbindingszone voor dagvlinders, sprinkhanen en reptielen. Daarnaast is er ruim aandacht voor een robuuste waterberging via wadi’s en vijvers en kiezen we voor duurzame varianten voor het beton en asfalt.” Een grote wens is nog om een warmtewinsysteem in het asfalt aan te brengen. Of dat haalbaar is, wordt de komende maanden duidelijk.

Planning

De civiele werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 gereed. In het eerste kwartaal van 2022 worden vervolgens de groenvoorzieningen aangelegd. Afhankelijk van de voortgang van de bouwwerkzaamheden van UZIN UTZ en Nobian volgt in een later stadium nog het woonrijp maken van het bedrijventerrein. In die fase staan de deklaag van het asfalt, de belijning en eventueel het warmtewinsysteem gepland. Naast de twee genoemde bedrijven is de gemeente nog in onderhandeling met enkele nieuwe parkbewoners. Bedrijven die zich willen vestigen op Stepelerveld kunnen zich nog inschrijven op enkele kavels. Het indienen van een aanvraag kan op de website van Stepelerveld.