Vragen? Neem contact op: 06 1504 4040

Bestuurders, politici en inwoners van Twente kunnen niet langer alleen maar ‘nee’ zeggen tegen windmolens, zonneparken en mestvergisters. “Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Twente wacht een enorme opgave met het opwekken van duurzame energie.”

De Nederlandse economie wordt steeds groener. De productieprocessen van bedrijven zijn schoner geworden en verbruiken naar verhouding minder grondstoffen. Ook zijn de productie en de werkgelegenheid van de bedrijven die milieugoederen en -diensten maken gestegen. De meeste Twentenaren hebben geen idee dat nog maar negen procent van de energie die ze thuis gebruiken, duurzaam wordt opgewekt. Ze drukken op een knopje en het licht gaat aan. Draaien aan de thermostaat en het wordt warm. “Inwoners van Twente zitten nog in de comfortzone”, zegt bestuurder Ellen Prent.

Twentenaren moeten energie niet langer als vanzelfsprekend zien. Er moet duidelijk worden dat nu echt wat moet gebeuren op weg naar duurzame energie. Dat is de boodschap die de Haaksbergse wethouder Ellen Prent heeft voor niet alleen de Twentse bestuurders, maar ook de inwoners.

De doelstelling in Nederland om in 2020 veertien procent van de benodigde energie duurzaam op te wekken, niet gaat halen. Dat gaat in Twente ook niet gebeuren. “Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten”, zegt Prent, bestuurlijk verantwoordelijk voor de Twentse Energie Strategie. Ze probeert niet alleen inwoners bewust te maken van de noodzaak van duurzame energieopwekking, maar dat er haast geboden is.

 

Om in 2050 te voldoen aan Europese en landelijke doelen, zouden in Twente 378 windmolens gebouwd moeten worden, of 2.650 hectare aan zonnepanelen. Daarmee kan Twente aan de huidige elektriciteitsvraag voldoen. Ter compensatie van fossiel gas zouden er 110 middelgrote mestvergisters moeten komen, die voldoende biogas produceren om Twentse woningen te verwarmen.

“Een mega-opgave”, zegt Prent. “Dat kunnen gemeenten niet alleen. Daarom is samenwerking op Twentse schaal nodig. Door een mix van vormen van energieopwekking kun je de doelstellingen halen.” Zo wil zij in Haaksbergen pleiten voor enkele windmolens langs de N18. “Maar dan zal elke gemeente haar verantwoordelijkheid moeten nemen.”

 

 

Dan gaat het niet alleen om windmolens, zonneparken of biogasfabrieken. “Je zult ook moeten kijken naar bijvoorbeeld de opslag van energie”, zegt ze, verwijzend naar de Twentse zoutholtes.

Vier procent van de duurzaam opgewekte energie in Twente komt van zonnepanelen. En dan is Twente nog goed in zonne-energie, beter dan gemiddeld in Nederland. Het vervelende is alleen dat zonnepanelen, vergeleken met bijvoorbeeld windmolens of het verbranden van afval, maar weinig energie leveren.

Stepelerveld, het duurzaamste bedrijventerrein van Twente

Bedrijventerrein Stepelerveld is een mooi voorbeeld van een duurzame ontwikkeling. Het wordt een gebied van 50 ha waarvan de eerste fase 15 ha groot is. Sinds 2014 is Uzin Utz Nederland B.V. (voorheen Unipro), als de groenste fabriek van Nederland, op Stepelerveld gevestigd. Uzin Utz Nederland B.V. heeft een duurzaam en energiezuinig pand met een groene uitstraling gerealiseerd. Deze ontwikkeling is voor de gemeente Haaksbergen de reden om het terrein duurzaam te ontwikkelen en in april 2015 heeft de gemeenteraad de gebiedsuitwerking ‘Stepelerveld, het duurzaamste bedrijventerrein van Twente’ vastgesteld. Het bedrijventerrein is een voorbeeldproject voor de provincie Overijssel. De gemeente werkt in deze gebiedsontwikkeling intensief samen met het bedrijfsleven en de Provincie.

De gemeente Haaksbergen richt het terrein zo groen en duurzaam mogelijk in. Hierbij zijn groen en water belangrijke elementen. Daarnaast worden de bestaande (waardevolle) landschappelijke elementen in het gebied zoveel mogelijk gehandhaafd. Het terrein is gericht op bedrijven die een groen imago en duurzame bedrijfsvoering als ambitie hebben, zowel kleine als grote bedrijven. Bestaande en startende. Dankzij de nieuwe N18 is de bereikbaarheid van Stepelo en Stepelerveld nog verder geoptimaliseerd. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met bedrijfscontactfunctionaris Dirk-Jan de Jager via tel: 06-12481895 of per email: dj.dejager@haaksbergen.nl

 

(bron: Tubantia.nl)